fruitylover.com

ผลไม้ป้องกันมะเร็ง

ผลไม้ป้องกันมะเร็ง

ผลไม้ป้องกันมะเร็ง

สารต้านอนุมูลอิสระในผลไม้ช่วยป้องกันมะเร็ง

สารต้านอนุมูลอิสระในผลไม้ช่วยป้องกันมะเร็งได้ โดยสารต้านอนุมูลอิสระเป็นสารที่ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งเป็นโมเลกุลที่ขาดอิเล็กตรอน ทำให้มีความไม่เสถียรและสามารถทำลายเซลล์ได้ อนุมูลอิสระเกิดขึ้นตามธรรมชาติในร่างกาย แต่ก็สามารถมาจากปัจจัยภายนอก เช่น การสูบบุหรี่ มลภาวะ และรังสี UV

ผลไม้หลายชนิดมีสารต้านอนุมูลอิสระสูง เช่น วิตามินซี วิตามินอี เบต้าแคโรทีน และไลโคปีน สารต้านอนุมูลอิสระเหล่านี้ช่วยป้องกันมะเร็งได้หลายวิธี เช่น

 • ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง
 • ป้องกันความเสียหายของดีเอ็นเอ
 • กระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน

งานวิจัยหลายชิ้นพบว่าการรับประทานอาหารที่มีผลไม้และผักสูงช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งบางชนิด เช่น มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งเต้านม และมะเร็งต่อมลูกหมาก

ผลไม้ป้องกันมะเร็ง2
ผลไม้ป้องกันมะเร็ง1

ผลไม้บางชนิดที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงและอาจช่วยป้องกันมะเร็ง ได้แก่

 • ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ เช่น บลูเบอร์รี่ ราสเบอร์รี่ สตรอเบอร์รี่
 • ผลไม้ที่มีสีแดงหรือสีส้ม เช่น มะเขือเทศ แครอท ส้ม
 • ผลไม้ที่มีสีเหลืองหรือเขียวเข้ม เช่น มะละกอ สับปะรด ผักโขม

การรับประทานผลไม้เป็นประจำเป็นวิธีที่ดีในการเสริมสร้างสุขภาพและลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็ง อย่างไรก็ตาม ผลไม้ไม่ใช่ยารักษามะเร็ง และควรปรึกษาแพทย์หากมีข้อกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงในการเกิดมะเร็ง

ผลไม้ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง

ผลไม้ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้ โดยสารต้านอนุมูลอิสระในผลไม้ช่วยป้องกันความเสียหายของดีเอ็นเอ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง สารต้านอนุมูลอิสระเหล่านี้ยังช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน ซึ่งสามารถช่วยทำลายเซลล์มะเร็ง

งานวิจัยหลายชิ้นพบว่าการรับประทานผลไม้เป็นประจำช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งบางชนิด เช่น มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งเต้านม และมะเร็งต่อมลูกหมาก

ผลไม้บางชนิดที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงและอาจช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง ได้แก่

 • ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ เช่น บลูเบอร์รี่ ราสเบอร์รี่ สตรอเบอร์รี่
 • ผลไม้ที่มีสีแดงหรือสีส้ม เช่น มะเขือเทศ แครอท ส้ม
 • ผลไม้ที่มีสีเหลืองหรือเขียวเข้ม เช่น มะละกอ สับปะรด ผักโขม

กลไกการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งของผลไม้ มีดังนี้

 • ยับยั้งการแบ่งตัวและการเติบโตของเซลล์มะเร็ง
 • กระตุ้นการตายของเซลล์มะเร็ง (Apoptosis)
 • ยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง
ผลไม้
ผลไม้1

การรับประทานผลไม้เป็นประจำเป็นวิธีที่ดีในการเสริมสร้างสุขภาพและลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็ง อย่างไรก็ตาม ผลไม้ไม่ใช่ยารักษามะเร็ง และควรปรึกษาแพทย์หากมีข้อกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงในการเกิดมะเร็ง

ผลไม้ช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน

ผลไม้2

ผลไม้ช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันได้ โดยสารต้านอนุมูลอิสระในผลไม้ช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาว ซึ่งเป็นเซลล์หลักของระบบภูมิคุ้มกัน เซลล์เม็ดเลือดขาวเหล่านี้มีหน้าที่ในการต่อสู้กับเชื้อโรคและเซลล์มะเร็ง

งานวิจัยหลายชิ้นพบว่าการรับประทานผลไม้เป็นประจำช่วยเพิ่มการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน ซึ่งอาจช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคติดเชื้อและโรคเรื้อรังอื่นๆ

ผลไม้บางชนิดที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงและอาจช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน ได้แก่

 • ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ เช่น บลูเบอร์รี่ ราสเบอร์รี่ สตรอเบอร์รี่
 • ผลไม้ที่มีสีแดงหรือสีส้ม เช่น มะเขือเทศ แครอท ส้ม
 • ผลไม้ที่มีสีเหลืองหรือเขียวเข้ม เช่น มะละกอ สับปะรด ผักโขม

กลไกการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของผลไม้ มีดังนี้

 • กระตุ้นการผลิตเซลล์เม็ดเลือดขาว
 • เพิ่มความสามารถในการทำลายเชื้อโรคของเซลล์เม็ดเลือดขาว
 • ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง

การรับประทานผลไม้เป็นประจำเป็นวิธีที่ดีในการเสริมสร้างสุขภาพและลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ อย่างไรก็ตาม ผลไม้ไม่ใช่ยารักษาโรค และควรปรึกษาแพทย์หากมีข้อกังวลเกี่ยวกับโรคต่างๆ

นอกจากสารต้านอนุมูลอิสระแล้ว ผลไม้ยังมีสารอาหารอื่นๆ ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ เช่น วิตามิน แร่ธาตุ และใยอาหาร การรับประทานผลไม้เป็นประจำจึงช่วยส่งเสริมสุขภาพโดยรวมได้อีกด้วย

ตัวอย่างผลไม้ที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระและช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน ได้แก่

 • ส้ม: วิตามินซีสูง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาว
 • ฝรั่ง: วิตามินซีสูง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาว
 • มะละกอ: วิตามินซีสูง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาว
 • สตรอเบอร์รี่: วิตามินซีและโพลีฟีนอลสูง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาว
 • บลูเบอร์รี่: วิตามินซีและโพลีฟีนอลสูง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาว
 • แครอท: เบต้าแคโรทีนสูง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาว
 • มะเขือเทศ: ไลโคปีนสูง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาว

ควรรับประทานผลไม้เป็นประจำอย่างน้อยวันละ 5 หน่วยบริโภค หรือประมาณ 400 กรัมต่อวัน โดยการรับประทานผลไม้สดเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย

ผลไม้ช่วยลดน้ำหนัก

ผลไม้3

ผลไม้ช่วยลดน้ำหนักได้ ผลไม้มีแคลอรีต่ำและเส้นใยสูง ซึ่งช่วยให้รู้สึกอิ่มนานขึ้น ส่งผลให้รับประทานอาหารน้อยลงและลดน้ำหนักได้

งานวิจัยหลายชิ้นพบว่าการรับประทานผลไม้เป็นประจำช่วยลดน้ำหนักและลดความเสี่ยงต่อโรคอ้วน ซึ่งอาจช่วยลดความเสี่ยงต่อมะเร็งบางชนิด เช่น มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ใหญ่ และมะเร็งต่อมลูกหมาก

ผลไม้บางชนิดที่มีแคลอรีต่ำและเส้นใยสูง ได้แก่

 • ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ เช่น บลูเบอร์รี่ ราสเบอร์รี่ สตรอเบอร์รี่
 • ผลไม้ที่มีสีแดงหรือสีส้ม เช่น มะเขือเทศ แครอท ส้ม
 • ผลไม้ที่มีสีเหลืองหรือเขียวเข้ม เช่น มะละกอ สับปะรด ผักโขม

กลไกการช่วยลดน้ำหนักของผลไม้ มีดังนี้

 • ให้ความรู้สึกอิ่มนานขึ้น
 • เพิ่มการเผาผลาญแคลอรี
 • ช่วยลดการดูดซึมไขมัน

การรับประทานผลไม้เป็นประจำเป็นวิธีที่ดีในการลดน้ำหนักและลดความเสี่ยงต่อโรคอ้วน อย่างไรก็ตาม ผลไม้ไม่ใช่ยารักษาโรคอ้วน และควรปรึกษาแพทย์หากมีปัญหาเรื่องน้ำหนัก

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม :: สาระน่ารู้เกี่ยวกับผลไม้

อ่านบทความเกี่ยวกับผลไม้ได้ที่ :: สังปะรด

โฟสที่เกี่ยวข้อง