fruitylover.com

กล้วย

กล้วย_4

กล้วย​

ประวัติของกล้วย

ประวัติของกล้วย เป็นพืชตระกูลปาล์ม มีถิ่นกำเนิดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ มีหลักฐานทางโบราณคดีที่พบร่องรอยของกล้วยในดินแดนแถบนี้เมื่อประมาณ 50 ล้านปีมาแล้ว กล้วยได้ถูกนำไปปลูกและขยายพันธุ์ไปยังภูมิภาคต่างๆ ของโลก ในปัจจุบันกล้วยเป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมรับประทานกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก

    กล้วยมีบรรพบุรุษเป็นพืชใบเลี้ยงคู่ มีลักษณะเป็นไม้ล้มลุก มีลำต้นอวบน้ำ ใบเรียงสลับซ้อนกัน ดอกออกเป็นช่อ ผลเป็นผลรวมของผลย่อยหลายผล ผลมีลักษณะกลมรี เปลือกบาง เนื้อผลนุ่ม มีรสหวาน

กล้วย_3

กล้วยมีพันธุ์ต่างๆ มากมาย แต่ละพันธุ์มีลักษณะและรสชาติแตกต่างกันไป พันธุ์กล้วยที่นิยมรับประทานผลสดในประเทศไทย ได้แก่ กล้วยน้ำว้า กล้วยหอม กล้วยไข่ กล้วยหักมุก เป็นต้น พันธุ์กล้วยอื่นๆ ที่นิยมรับประทาน ได้แก่ กล้วยหอมทอง กล้วยเล็บมือนาง กล้วยหวาย กล้วยตานี เป็นต้น

วิวัฒนาการของกล้วย

   กล้วยมีวิวัฒนาการมาจากพืชตระกูลปาล์มหลายชนิด ผ่านกระบวนการกลายพันธุ์และการคัดเลือกพันธุ์โดยมนุษย์มาเป็นเวลานาน ในปัจจุบันกล้วยที่รับประทานกันอยู่นั้น ส่วนใหญ่เป็นลูกผสมระหว่างกล้วยป่า 2 ชนิด ได้แก่ กล้วยป่า (Musa acuminata) และกล้วยตานี (Musa balbisiana)
    กล้วยป่า (Musa acuminata) มีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีลักษณะผลขนาดใหญ่ รสหวาน เนื้อละเอียด นิยมรับประทานผลสด กล้วยตานี (Musa balbisiana) มีถิ่นกำเนิดในเอเชียใต้ มีลักษณะผลขนาดเล็ก รสหวานอมเปรี้ยว เนื้อเหนียว นิยมรับประทานผลสุกหรือนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ
    มนุษย์ได้เริ่มปลูกกล้วยตั้งแต่สมัยโบราณ หลักฐานทางโบราณคดีที่พบร่องรอยของกล้วยในดินแดนแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ มีอายุย้อนไปถึงประมาณ 50 ล้านปีมาแล้วในช่วงแรก กล้วยเป็นพืชที่ปลูกไว้สำหรับรับประทานเป็นอาหารเท่านั้น ต่อมาเมื่อมนุษย์เริ่มพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีด้านการเกษตรมากขึ้น กล้วยจึงเริ่มถูกปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจ มีการคัดเลือกพันธุ์และปรับปรุงสายพันธุ์ให้มีคุณภาพดีขึ้น ส่งผลให้กล้วยกลายเป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมรับประทานกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก

กล้วย_5

   ในปัจจุบัน กล้วยเป็นผลไม้ที่ปลูกกันมากที่สุดในโลก มีผลผลิตประมาณ 127 ล้านตันต่อปี ผลผลิตส่วนใหญ่มาจากทวีปเอเชีย โดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ ทวีปอเมริกากลาง และแอฟริกา
   กล้วยเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการ เป็นแหล่งพลังงานที่ดี มีวิตามินและแร่ธาตุต่างๆ ที่จำเป็นต่อร่างกาย เช่น วิตามินบี 6 วิตามินซี โพแทสเซียม ธาตุเหล็ก แมกนีเซียม แมงกานีส เป็นต้น กล้วยมีประโยชน์ต่อร่างกายมากมาย เช่น ช่วยบำรุงร่างกายให้แข็งแรง ช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดี ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ช่วยป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น

ชนิดของกล้วย

กล้วยสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ชนิด ตามลักษณะการเจริญเติบโตของลำต้น ได้แก่

 • กล้วยน้ำว้า (Musa acuminata var. culta) เป็นกล้วยชนิดที่พบมากที่สุดในประเทศไทย มีลำต้นสูงใหญ่ ใบกว้าง ผลมีขนาดใหญ่ เปลือกหนา สีเหลืองอมเขียว เนื้อสีขาวนวล รสหวาน
 • กล้วยหอม (Musa acuminata var. paradisiaca) มีลำต้นสูงปานกลาง ใบเรียวยาว ผลมีขนาดเล็ก เปลือกบาง สีเหลืองทอง เนื้อสีขาวนวล รสหวานหอม
 • กล้วยหักมุก (Musa acuminata var. bracteata) มีลำต้นสูงปานกลาง ใบเรียวยาว ผลมีขนาดเล็ก เปลือกบาง สีเหลืองอมเขียว เนื้อสีขาวนวล รสหวานอมเปรี้ยว

พันธุ์กล้วยที่นิยมรับประทานผลสดในประเทศไทยนอกจากกล้วยน้ำว้า กล้วยหอม และกล้วยหักมุกแล้ว ยังมีพันธุ์กล้วยที่นิยมรับประทานผลสดในประเทศไทย ได้แก่

 • กล้วยเล็บมือนาง (Musa acuminata var. sapientum) มีลำต้นสูงปานกลาง ใบเรียวยาว ผลมีขนาดเล็ก เปลือกบาง สีเหลืองอมเขียว เนื้อสีขาวนวล รสหวาน
 • กล้วยหอมทอง (Musa acuminata var. sapientum var. chinensis) มีลำต้นสูงปานกลาง ใบเรียวยาว ผลมีขนาดเล็ก เปลือกบาง สีเหลืองทอง เนื้อสีขาวนวล รสหวานหอม
 • กล้วยหวาย (Musa balbisiana) มีลำต้นสูงปานกลาง ใบเรียวยาว ผลมีขนาดเล็ก เปลือกบาง สีเหลืองอมเขียว เนื้อเหนียว รสหวานอมเปรี้ยว
กล้วย_2

พันธุ์กล้วยอื่นๆ

นอกจากพันธุ์กล้วยที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังมีพันธุ์กล้วยอื่นๆ อีกมากมาย เช่น

 • กล้วยไข่ทองเงย
 • กล้วยทองเดช
 • กล้วยนางนวล
 • กล้วยทองประเสริฐ
 • กล้วยทองคำ
 • กล้วยสีเผือก
 • กล้วยเหลืองทอง
 • กล้วยทองหีบ

พันธุ์กล้วยเหล่านี้แต่ละพันธุ์มีมีลักษณะและรสชาติที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์และสภาพแวดล้อมในการปลูก

คุณค่าทางโภชนาการของกล้วย

กล้วย 100 กรัม ให้พลังงาน 90 กิโลแคลอรี ประกอบด้วยสารอาหารสำคัญดังนี้

 • คาร์โบไฮเดรต 28 กรัม
 • โปรตีน 1.2 กรัม
 • ไขมัน 0.3 กรัม
 • ไฟเบอร์ 2.6 กรัม
 • วิตามินบี 6 0.3 มิลลิกรัม
 • วิตามินซี 10 มิลลิกรัม
 • โพแทสเซียม 422 มิลลิกรัม
 • ธาตุเหล็ก 0.2 มิลลิกรัม
 • แมกนีเซียม 27 มิลลิกรัม
 • แมงกานีส 0.2 มิลลิกรัม
กล้วย_

ประโยชน์ของกล้วย

กล้วย_1

กล้วยมีประโยชน์ต่อร่างกายมากมาย เช่น

 • ช่วยบำรุงร่างกายให้แข็งแรง กล้วยเป็นแหล่งพลังงานที่ดี มีวิตามินและเกลือแร่ที่จำเป็นต่อร่างกาย เช่น วิตามินบี 6 วิตามินซี โพแทสเซียม ธาตุเหล็ก แมกนีเซียม แมงกานีส เป็นต้น
 • ช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดี กล้วยมีเส้นใยอาหารสูง ช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดี ป้องกันอาการท้องผูก
 • ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด กล้วยมีน้ำตาลธรรมชาติหลายชนิด เช่น ซูโครส ฟรุกโทส และกลูโคส น้ำตาลเหล่านี้ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายช้าๆ ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดไม่สูงมากนัก
 • ช่วยป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด กล้วยมีโพแทสเซียมสูง ซึ่งช่วยควบคุมความดันโลหิต และป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด

นอกจากนี้ กล้วยยังมีประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย เช่น

 • ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
 • ช่วยให้นอนหลับสบาย
 • ช่วยลดอาการท้องผูก
 • ช่วยให้ผิวพรรณสดใส

กล้วยเป็นผลไม้ที่รับประทานง่าย ราคาไม่แพง และมีประโยชน์ต่อร่างกายมากมาย จึงควรรับประทานกล้วยเป็นประจำ

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม :: fruitylove

อ่านบทความเกี่ยวกับผลไม้ได้ที่ :: กระท้อน

โฟสที่เกี่ยวข้อง